Đề tài nghiên cứu “Hoàn thiện quy trình công nghệ chiết xuất Cà gai leo”

Ngày 21 tháng 2 năm 2014 vừa qua, Công ty TNHH Tuệ Linh đã tiến hành nghiệm thu đề tài nghiên cứu “ Hoàn thiện quy trình công nghệ chiết xuất Cà gai leo ( Solanum hainanense )” tại Viện Hóa học, Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam.

Đề tài nghiên cứu do GS.TSKH Trần Văn Sung (nguyên Viện trưởng Viện Hóa học, Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam) trực tiếp tiến hành nghiên cứu. Đây là công trình nghiên cứu đầu tiên về việc tìm kiếm hoạt chất tinh khiết và hoàn thiện quy trình chiết xuất để đạt hàm lượng hoạt chất cao từ cây Cà gai leo.

Đề tài nghiên cứu này đã đạt được nhiều kết quả triển vọng, có tính thực tiễn, giúp phục vụ quá trình sản xuất như đã xây dựng được quy trình chiết xuất, tinh chế hoạt chất tinh khiết có tác dụng trong cây Cà gai leo, chế tạo và lắp đặt dây chuyền chiết xuất Cà gai leo ở quy mô sản xuất và sản xuất được mẻ cao Cà gai leo đầu tiên theo quy trình công nghệ mới.

Đồng thời nghiên cứu cũng tìm ra một hoạt chất mới lần đầu tiên phát hiện trong vị dược liệu này, được kí hiệu là CGL 07.

Theo các nhà hóa học thuộc Viện Hóa học thì chất này có đặc điểm cấu trúc giống với hoạt chất sinh học có trong một loài Sâm biến đổi gen (transgenic Panax quiquefolium ) rất phổ biến ở Mỹ. Loài Sâm biến đổi gen này có rất nhiều các hoạt chất ginsenoside glycoside trong đó có 2 chất ginsenoside Rh2 và Rh3 là các chất rất hiếm gặp trong tự nhiên và có hoạt tính sinh học cao.

sản phẩm chứa cà gai leo của công ty Tuệ Linh
Sản phẩm có thành phần cà gai leo của công ty Tuệ Linh

Hiện nay quy trình công nghệ này đã được chuyển giao độc quyền cho Công ty TNHH Tuệ Linh để đưa vào thực tế sản xuất nhằm cải thiện, nâng cao chất lượng của các sản phẩm có chứa thành phần Cà gai leo như TPCN Viên Giải độc gan Tuệ Linh, TPCN Viên Cà gai leo Tuệ Linh, TPCN Trà Giải độc gan Tuệ Linh…Sự đầu tư cải tiến này cho thấy Tuệ Linh đang không ngừng đầu tư nghiên cứu, phát triển công nghệ nhằm đưa ra các sản phẩm có chất lượng cao nhất.

Theo báo Quảng Ngãi 22/2/2014


 

Chủ đề cà gai leo

Sản phẩm tuệ linh