Xá xị

cay-xa-xi

Cây xá xị

Tên khác:

De hương, Vù hương, Canh châu.

Tên khoa học:

Cinnamomum parthenoxylon Meissn. , họ Long não (Lauraceae). Cây mọc hoang ở nhiều vùng rừng núi trong nước ta.

Bộ phận dùng:

Thân cây, rễ.

Thành phần hoá học chính:

Tinh dầu (hàm lượng safrol cao).

Công dụng:

Làm nguyên liệu bán tổng hợp thuốc, hương liệu, nước giải khát.

Cách dùng, liều lượng:

Nguyên liệu để cất tinh dầu.

Chú ý:

Thời gian gần đây cây Xá xị được khai thác nhiều để cất tinh dầu xuất khẩu.

Chủ đề

Sản phẩm tuệ linh