Tỳ bà

Tên khác: Tỳ bà diệp.

ty-ba

Cây tỳ bà

Tên khoa học:

Folium Eriobotryae japonicae

Nguồn gốc:

Lá khô của cây Nhót tây hay Nhót Nhật bản (Eryobotrya japonica Lindl.), họ Hoa hồng (Rosaceae).

Thành phần hoá học chính:

Saponin, acid hữu cơ.

Công dụng:

Dùng cho phụ nữ có thai nôn mửa nhiều, nấm người bị suyễn, khó thở.

Cách dùng, liều lượng:

Ngày dùng 8-12g, dạng thuốc sắc.

Chú ý:

Nhân dân ta dùng lá cây Bồng bồng (Calotropis gigatea R.), họ Thiên lý (Asclepiadaceae) với tên Nam tỳ bà diệp.

Chủ đề

Sản phẩm tuệ linh