Tràm

tram

Cây tràm

Tên khác:

Chè đồng, Khuynh diệp, Chè cay.

Tên khoa học:

Melaleuca leucadendra L. họ Sim (Myrtaceae).

Bộ phận dùng:

Ngọn mang lá phơi hay sấy khô (Ramulusn cumfolio Melaleucae)

Thành phần hoá học chính:

Tinh dầu.

Công dụng:

Chữa cảm mạo, trừ phong thấp.

Cách dùng, liều lượng:

10-20g lá tươi hoặc 5-10g lá khô dạng thuốc sắc.

Chú ý:

Không nhầm với cây Keo lá tràm, họ Đậu hoặc nhầm với cây Tràm liễu, họ Sim.

Chủ đề

Sản phẩm tuệ linh