Chuyên gia cố vấn

1. GS.TS Phạm Thanh Kỳ

Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Dược Hà Nội

2.  GS. TSKH Trần Văn Sung

Nguyên Viện trưởng Viện Hóa học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

3. PGS. TS Phạm Gia Điền

Viện Hóa học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

4. GS.TS.BS Nguyễn Văn Mùi

Nguyên Phó Giám đốc kiêm chủ nhiệm Bộ môn – Khoa truyền nhiễm, Bệnh viện Quân y 103

5. PGS.TS Nguyễn Duy Thuần

Viện trưởng Viện Nghiên cứu Y dược Cổ truyền Tuệ Tĩnh

6. PGS TS Trịnh Thị Xuân Hòa

Nguyên Chủ nhiệm Bộ môn Truyền nhiễm Bệnh viện Quân y 103

Chủ đề Tuệ Linh

Sản phẩm tuệ linh