Cam kết

Sứ mệnh của chúng tôi là bảo tồn, phát triển và xã hội hóa việc sử dụng cây thuốc Việt Nam trong việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, đưa cây thuốc Việt Nam hội nhập thành công vào thị trường thế giới.

1. Bảo tồn và phát triển dược liệu Việt: Chúng tôi hiểu rằng nguồn dược liệu Việt là tài sản vô giá mà thiên nhiên ban tặng cho đất nước ta, vì thế chúng tôi luôn khai thác, sử dụng dược liệu theo hướng bảo tồn, phát triển, đồng thời chủ động xây dựng những vùng trồng nguyên liệu trọng tâm theo hướng xã hội hóa, vì cộng đồng.

2. Người tiêu dùng: Lấy lợi ích của người tiêu dùng làm tâm điểm, là nhân tố quyết định cho mọi hoạt động của công ty, những định hướng chiến lược của chúng tôi trong nghiên cứu sản xuất sản phẩm đều dựa trên việc đáp ứng và thỏa mãn các nhu cầu chính đáng của người tiêu dùng làm trọng.

3. Cam kết với khách hàng, đối tác: Chúng tôi luôn tuân thủ các quy tắc về đạo đức kinh doanh, tăng cường sự hợp tác với khách hàng, đối tác để phát huy thế mạnh của nhau, coi trọng tính trung thực, gắn bó trong hợp tác.

4. Cộng đồng: Để góp phần phát triển và hỗ trợ cộng đồng, chúng tôi luôn tham gia và đóng góp cho những chương trình hướng đến cộng đồng và xã hội.

5. Quản trị doanh nghiệp: Chúng tôi luôn đề cao con người, coi con người là trung tâm, là chủ thể quyết định sự phát triển của doanh nghiệp, bởi vậy mà ở Tuệ Linh luôn phát huy tinh thần dân chủ, công bằng, đề cao tính sáng tạo, hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong công việc cũng như trong cuộc sống.

Chủ đề cam kết commitment

Sản phẩm tuệ linh